Tietosuojaseloste

Tämä on Maison2 Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Alkuperäinen versio 27.12.2020. Viimeisin muutos 27.12.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Maison2 Oy (myöhemmin ”yritys”)
Y-tunnus: 3168404-6
Osoite: PL37, 00811 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Nelli Pärssinen, hallituksen puheenjohtaja
Puhelin: 050 544 7776
Sähköposti: nelli@maison2.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asunnon vuokrahakemuksen käsittelyyn, luottotietojen tarkastamiseen sekä yrityksen markkinointitarkoituksiin.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, henkilötunnus, osoite, postinumero, toimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen asuinkumppani, työnantaja, työtehtävä, ansiotulot, työsuhteen muoto ja kesto, opiskelupaikka, koulutusohjelma, opintojen aloitusaika, opintotuen määrä, lasten lukumäärä sekä syntymäajat, lemmikkieläimet, tupakointi, luottotiedot, maksuhäiriömerkinnät, etsittävän asunnon tiedot, takaajan nimi sekä takaajan puhelinnumero.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään, viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi) sekä luottotietorekisteristä (asiakastieto.fi).

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä kävijäseurantaa varten. Kävijöistä ei tallenneta automaattisesti yksilöiviä tietoja.

10. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.